Hierdie webwerf gaan net in Afrikaans wees

En net oor Wiskunde gesels.

Alhoewel my Christenskap oral sal deurskemer.


Na aanleiding van die navrae en belangstelling op die facebook-blad

"Wiskundehulp vir Hoërskool" het hierdie webwerf ontstaan. 

Kyk gerus na die kort-spyskaart en maak u keuse volgens die temas.


Daar is enkele videos op Youtube beskikbaar, ander kan hier bestel word. 


Jy het sekerlik al agtergekom dat wiskunde oor en oor dieselfde temas behandel...

Elke jaar kry jy weer en weer getallestelsels, breuke, KGV, faktore....

En elke jaar verwar die goed jou van voor af!


Daarom gaan die formaat hier ook dié van temas wees.


Indien Wiskunde vir jou 'n nagmerrie is -

kom ons takel hom saam,

saal hom op en ry hom op 'n vinnige galop.